بایگانی کنجشک سانان-passeriformes

دم چتری

دم چتری

۲۵ خرداد ۹۶

دم چتری نام علمی : Cercotrichas Galactotes نام انگلیسی: Rufous Bush Robin نام فارسی: دم چتری ۱۵سانتی متر طول دارد؛ نر و ماده همشکل, پرنده ای است کوچک از خانواده مگس گیر که به وسیله دم بلند بلوطی رنگش که اغلب آنرا به صورت افراشته نگه می دارد شناخته می شود. سطح پشتیش قهوه ای مایل به خاکستری، پرهای پروازیش...

دم جنبانک ابلق

دم جنبانک ابلق

۲۸ آبان ۹۵

دم جنبانک ابلق نام علمی : Motacilla Alba نام انگلیسی: White Wagtail نام فارسی: دم جنبانک ابلق نام محلی: کاسه باران…. افزوده: قدیم ها با امدن این پرنده می گفتند کاسه ی باران، کی (چه موقع) باران؟ خب بریم سراغ شناسایی این پرنده: اول اینکه این پرنده ۱۸ سانتیمتر طول دارد و اولین راه شناساییش پر و بال سیاه و سفیدش در...