بایگانی تیره ماکیان-phasianidae

تیهو

تیهو

۱۲ مهر ۹۵

ﺗﯿﻬﻮ ﻧﺎﻡ ﻋﻠﻤﯽ: Ammoperdix Grisegularis ﻧﺎﻡ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ : See see Partridge ﻧﺎﻡ ﻓﺎﺭﺳﯽ : ﺗﯿﻬﻮ ﺍﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪﻩ، ۲۴ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻃﻮﻝ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺯ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﻪ ﺷﮑﺎﺭﭼﯿﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﻗﻬﻮﻩ ﺍﯼ ﺷﻨﯽ ﺑﺎ ﺩﻡ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ، ﺍﺯ ﮐﺒﮏ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺻﺨﺮﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺩﺭ ﺷﯿﺐ ﻫﺎﯼ ﺗﻨﺪ، ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ...

کبک

کبک

۱۲ مهر ۹۵

ﮐﺒﮏ ﻧﺎﻡ ﻋﻠﻤﯽ : Alectoris Chukar ﻧﺎﻡ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ : Chukar ﻧﺎﻡ ﻓﺎﺭﺳﯽ : ﮐﺒﮏ اندازه کبک ۳۳ سانتی‌متر است؛  پرنده‌ای آشنا و فراوان که از تیهو کاملا بزرگتر است و به وسیله سطح پشتی خاکستری، گلوی نخودی رنگ بانوار حاشیه‌ای پهن و سیاه و با راه‌راه عرضی و خیلی واضح پهلو‌ها مشخص میشود. منقار و پاهایش قرمز رنگ است. رنگ...