بایگانی سارگپه ها-buzzards

سارگپه جنگلی تاجدار

سارگپه جنگلی تاجدار

۱۳ مهر ۹۵

ﺳﺎﺭﮔﭙﻪ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺗﺎﺟﺪﺍﺭ ﻧﺎﻡ ﻋﻠﻤﯽ : Pernis Ptiloehynchus ﻧﺎﻡ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ : Crested Honey Buzzard ﻧﺎﻡ ﻓﺎﺭﺳﯽ : ﺳﺎﺭﮔﭙﻪ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺗﺎﺟﺪﺍﺭ ۵۰ تا ۵۷ سانتی‌متر طول دارد، دمش دارای یک نوار انتهایی تیره و دو نوار باریک است و نقش و نگار سطح شکمی و سطح زیرین بال‌هایش روشن تر است، سطح پشتی قهوه‌ای پر رنگ و سرش خاکستری رنگ است....