بایگانی شاهین سانان-falconiformes

سارگپه جنگلی تاجدار

سارگپه جنگلی تاجدار

۱۳ مهر ۹۵

ﺳﺎﺭﮔﭙﻪ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺗﺎﺟﺪﺍﺭ ﻧﺎﻡ ﻋﻠﻤﯽ : Pernis Ptiloehynchus ﻧﺎﻡ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ : Crested Honey Buzzard ﻧﺎﻡ ﻓﺎﺭﺳﯽ : ﺳﺎﺭﮔﭙﻪ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺗﺎﺟﺪﺍﺭ ۵۰ تا ۵۷ سانتی‌متر طول دارد، دمش دارای یک نوار انتهایی تیره و دو نوار باریک است و نقش و نگار سطح شکمی و سطح زیرین بال‌هایش روشن تر است، سطح پشتی قهوه‌ای پر رنگ و سرش خاکستری رنگ است....

قرقی

قرقی

۱۱ مهر ۹۵

ﻗﺮﻗﯽ ﻧﺎﻡ ﻋﻠﻤﯽ : Accipter Nisus ﻧﺎﻡ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ : Sparrowhawk ﻧﺎﻡ ﻓﺎﺭﺳﯽ : ﻗﺮﻗﯽ قرقی  نر ۲۸ سانتیمتر و قرقی ماده ۳۸ سانتیمتر طول دارد ﭘﺮﻧﺪﻩ ﻧﺮ ﺳﻄﺢ ﭘﺸﺘﻲ، ﮐﻤﺮ ﻭ ﺑﺎﻝ ﻫﺎﻳﺶ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮﻱ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﺮﺑﻲ ﻭ ﺗﻴﺮﻩ ﺍﺳﺖ . ﺳﺮ ﻭ ﭘﺸﺖ ﮔﺮﺩﻧﺶ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮﻱ ﺍﺳﺖ، ﺧﻂ ﺍﺑﺮﻭﻳﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺭﻧﮓ ﺭﻭﻱ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﺮ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺗﺤﻠﻴﻞ...

عقاب دو برادر

عقاب دو برادر

۰۹ مهر ۹۵

ﻋﻘﺎﺏ ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﻧﺎﻡ ﻋﻠﻤﯽ : Hieraeetus Fasciatus ﻧﺎﻡ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ : Bonelli’s Eagle ﻧﺎﻡ ﻓﺎﺭﺳﯽ : ﻋﻘﺎﺏ ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺩﺭ ۶۵ تا ۷۲ سانتی‌متر ؛سطح پشتی عقاب دو برادر قهوه‌ای پررنگ،نوک بال‌هایش تقریبا سیاه و پس گردنش کمرنگ‌تر است و معمولا یک لکه بزرگ تقریبا سفید روی پشتش دیده می شود . دمی نسبتا دراز با شش نوار عرضی کمرنگ و...