بایگانی تیره هدهد-upupidae

هدهد

هدهد

۰۴ مهر ۹۵

هدهد نام علمی : Upupa Epops نام انگلیسی:  Hoopoe نام فارسی: هدهد، شانه به سر، پوپک و مرغ سلیمان این پرنده ۲۸سانتیمتر طول دارد و نر و مادە همشکل می باشند. کاکل بلند، سرو گردن نارنجی، نوارهای پهن سیاە و سفید و منقار باریک و بلند شاخصه های خوب شناخت این پرنده است. این پرنده سر و بدن قهوه ای مایل به صورتی...