بایگانی تیره ماهی خورک-alcedinidae

ماهی خورک کوچک

ماهی خورک کوچک

۰۴ مهر ۹۵

ماهی خورک کوچک   نام علمی : Aleedo Atthis نام انگلیسی:  Common Kingfisher نام فارسی: ماهی خورک ۱۷ سانتیمتر طول دارد،پرنده ای است کوچک، با پر و بالی خوشرنگ و منقاری بزرگ و خنجری شکل که در حالت نشسته مرتب سر و دم خود را بالا و پایین می کند و به دنبال ماهی های کوچک به درون آب شیرجه...