بایگانی تیره ماهی خورک آبی-Cerylidae

ماهی خورک ابلق

ماهی خورک ابلق

۰۳ مهر ۹۵

ماهی خورک ابلق نام علمی : Ceryle Rudis نام انگلیسی:  Pied Kingfisher نام فارسی: ماهی خورک ابلق ۲۵سانتیمتر طول دارد، شاخصه اصلی شناخت این پرنده، سیاه و سفید بودن شکل ظاهری این پرنده است و البته دارای منقاری بزرگ و خنجری شکل. همچنین بر روی سرش کاکلی افشان دارد که گاه به صورت خوابیده قرار می گیرد و در حالت نشسته...