بایگانی سبزقبا سانان-corraciiformes

هدهد

هدهد

۰۴ مهر ۹۵

هدهد نام علمی : Upupa Epops نام انگلیسی:  Hoopoe نام فارسی: هدهد، شانه به سر، پوپک و مرغ سلیمان این پرنده ۲۸سانتیمتر طول دارد و نر و مادە همشکل می باشند. کاکل بلند، سرو گردن نارنجی، نوارهای پهن سیاە و سفید و منقار باریک و بلند شاخصه های خوب شناخت این پرنده است. این پرنده سر و بدن قهوه ای مایل به صورتی...

زنبور خوار سبز

زنبور خوار سبز

۰۴ مهر ۹۵

زنبور خوار سبز نام علمی : Merops Orientalis نام انگلیسی:  Little Green Bee-eater نام فارسی: زنبور خوار سبز ( زنبور خوار کوچک) نام های محلی: گونج گیر ۲۴سانتیمتر،پرندەای کوچک ازخانواده زنبورخوربابدنی باریک بەرنگ سبزفیروزەای کەبالهای درازونوک تیزی دارد وجفت وسطى شاهپرهای دمش درازو به وسیلەخط چشمی سیاه،گلوی آبی فیروزەای وطوق سینه‌ای سیاهش شناختەمیشود. کوچکترین زنبور خوار درمنطقه است. اساسا سبز...

سبز قبای هندی

سبز قبای هندی

۰۴ مهر ۹۵

سبز قبای هندی   نام علمی : Coracias Benghalensis نام انگلیسی:  Indian Roller نام فارسی: سبز قبای هندی نام های محلی: کلاغ جیرو ۳۰ سانتیمتر طول دارد،پرنده ای است زیبا و نسبتا درشت، با سری بزرگ و منقاری قوی که به واسطه تنوع رنگ پر و بال، از آبی فیروزه ای تا بنفش قابل تشخیص است. تارک، سطح شکمی، دم...

ماهی خورک کوچک

ماهی خورک کوچک

۰۴ مهر ۹۵

ماهی خورک کوچک   نام علمی : Aleedo Atthis نام انگلیسی:  Common Kingfisher نام فارسی: ماهی خورک ۱۷ سانتیمتر طول دارد،پرنده ای است کوچک، با پر و بالی خوشرنگ و منقاری بزرگ و خنجری شکل که در حالت نشسته مرتب سر و دم خود را بالا و پایین می کند و به دنبال ماهی های کوچک به درون آب شیرجه...

ماهی خورک سینه سفید

ماهی خورک سینه سفید

۰۴ مهر ۹۵

ماهی خورک سینه (گلو) سفید نام علمی : Halcyon Smyrnensis نام انگلیسی:  White Breasted Kingfisher نام فارسی: ماهی خورک سینه سفید ( ماهی خورک گلو سفید)   پرنده ای با ۲۶ سانتیمتر طول، نسبتا درشت، با پر و بالی خوشرنگ و منقاری بزرگ و نوک تیز که معمولا روی پایه ها و سیم ها می نشیند و برای گرفتن ماهی...

ماهی خورک ابلق

ماهی خورک ابلق

۰۳ مهر ۹۵

ماهی خورک ابلق نام علمی : Ceryle Rudis نام انگلیسی:  Pied Kingfisher نام فارسی: ماهی خورک ابلق ۲۵سانتیمتر طول دارد، شاخصه اصلی شناخت این پرنده، سیاه و سفید بودن شکل ظاهری این پرنده است و البته دارای منقاری بزرگ و خنجری شکل. همچنین بر روی سرش کاکلی افشان دارد که گاه به صورت خوابیده قرار می گیرد و در حالت نشسته...