بایگانی پرندگان

دم چتری

دم چتری

۲۵ خرداد ۹۶

دم چتری نام علمی : Cercotrichas Galactotes نام انگلیسی: Rufous Bush Robin نام فارسی: دم چتری ۱۵سانتی متر طول دارد؛ نر و ماده همشکل, پرنده ای است کوچک از خانواده مگس گیر که به وسیله دم بلند بلوطی رنگش که اغلب آنرا به صورت افراشته نگه می دارد شناخته می شود. سطح پشتیش قهوه ای مایل به خاکستری، پرهای پروازیش...

دم جنبانک ابلق

دم جنبانک ابلق

۲۸ آبان ۹۵

دم جنبانک ابلق نام علمی : Motacilla Alba نام انگلیسی: White Wagtail نام فارسی: دم جنبانک ابلق نام محلی: کاسه باران…. افزوده: قدیم ها با امدن این پرنده می گفتند کاسه ی باران، کی (چه موقع) باران؟ خب بریم سراغ شناسایی این پرنده: اول اینکه این پرنده ۱۸ سانتیمتر طول دارد و اولین راه شناساییش پر و بال سیاه و سفیدش در...

جغد کوچک جنوبی

جغد کوچک جنوبی

۱۳ مهر ۹۵

ﺟﻐﺪ ﮐﻮﭼﮏ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻧﺎﻡ ﻋﻠﻤﯽ : Athene Brama ﻧﺎﻡ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ : Spotted Little Owl ﻧﺎﻡ ﻓﺎﺭﺳﯽ: ﺟﻐﺪ ﮐﻮﭼﮏ ﺟﻨﻮﺑﯽ، ‏ﺟﻐﺪ ﺧﺎﻟﺪﺍﺭ ۲۱ سانتی متر طول دارد، نر و مادە همشکلند. پرنده ای است کوچک از شکاریان شب، با سری بزرگ و چشم هایی درشت که بسیار شبیه جغد کوچک می باشد. سطح پشتیش قهوه‌ای مایل به خاکستری با خال های...

جغد کوچک

جغد کوچک

۱۳ مهر ۹۵

ﺟﻐﺪ ﮐﻮﭼﮏ ﻧﺎﻡ ﻋﻠﻤﯽ : Athene Noctua ﻧﺎﻡ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ : Little Owl ﻧﺎﻡ ﻓﺎﺭﺳﯽ: ﺟﻐﺪ ﮐﻮﭼﮏ ۲۲ سانتیمتر طول دارد و جغدی کوچک است، نر و مادە همشکل هستند، پرنده ای کوچک از شکاری های شب، که سری بزرگ، چشم هایی درشت و پاهایی بلند دارد و معمولا در حال استراحت پرهای بدنش را پف می کند. سطح پشتی این...

سارگپه جنگلی تاجدار

سارگپه جنگلی تاجدار

۱۳ مهر ۹۵

ﺳﺎﺭﮔﭙﻪ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺗﺎﺟﺪﺍﺭ ﻧﺎﻡ ﻋﻠﻤﯽ : Pernis Ptiloehynchus ﻧﺎﻡ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ : Crested Honey Buzzard ﻧﺎﻡ ﻓﺎﺭﺳﯽ : ﺳﺎﺭﮔﭙﻪ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺗﺎﺟﺪﺍﺭ ۵۰ تا ۵۷ سانتی‌متر طول دارد، دمش دارای یک نوار انتهایی تیره و دو نوار باریک است و نقش و نگار سطح شکمی و سطح زیرین بال‌هایش روشن تر است، سطح پشتی قهوه‌ای پر رنگ و سرش خاکستری رنگ است....

جغد شاخدار

جغد شاخدار

۱۳ مهر ۹۵

ﺟﻐﺪ ﺷﺎﺧﺪﺍﺭ ﻧﺎﻡ ﻋﻠﻤﯽ : Asio Otus ﻧﺎﻡ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ : Long eared Owl ﻧﺎﻡ ﻓﺎﺭﺳﯽ: جغد ﺷﺎﺧﺪﺍﺭ، ﺟﻐﺪ ﮔﻮﺵ ﺩﺭﺍﺯ ۳۶ سانتی متر طول دارد، پرنده ای است از شکاریان شب، با اندازەای متوسط که دارای سری بزرگ و چشم هایی درشت. گوشپرهای خیلی بلند و مشخصی دارد و معمولا آنها را بالا نگه می دارد. نر و مادە همشکل...

تیهو

تیهو

۱۲ مهر ۹۵

ﺗﯿﻬﻮ ﻧﺎﻡ ﻋﻠﻤﯽ: Ammoperdix Grisegularis ﻧﺎﻡ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ : See see Partridge ﻧﺎﻡ ﻓﺎﺭﺳﯽ : ﺗﯿﻬﻮ ﺍﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪﻩ، ۲۴ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻃﻮﻝ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺯ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﻪ ﺷﮑﺎﺭﭼﯿﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﻗﻬﻮﻩ ﺍﯼ ﺷﻨﯽ ﺑﺎ ﺩﻡ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ، ﺍﺯ ﮐﺒﮏ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺻﺨﺮﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺩﺭ ﺷﯿﺐ ﻫﺎﯼ ﺗﻨﺪ، ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ...

کبک

کبک

۱۲ مهر ۹۵

ﮐﺒﮏ ﻧﺎﻡ ﻋﻠﻤﯽ : Alectoris Chukar ﻧﺎﻡ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ : Chukar ﻧﺎﻡ ﻓﺎﺭﺳﯽ : ﮐﺒﮏ اندازه کبک ۳۳ سانتی‌متر است؛  پرنده‌ای آشنا و فراوان که از تیهو کاملا بزرگتر است و به وسیله سطح پشتی خاکستری، گلوی نخودی رنگ بانوار حاشیه‌ای پهن و سیاه و با راه‌راه عرضی و خیلی واضح پهلو‌ها مشخص میشود. منقار و پاهایش قرمز رنگ است. رنگ...

قرقی

قرقی

۱۱ مهر ۹۵

ﻗﺮﻗﯽ ﻧﺎﻡ ﻋﻠﻤﯽ : Accipter Nisus ﻧﺎﻡ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ : Sparrowhawk ﻧﺎﻡ ﻓﺎﺭﺳﯽ : ﻗﺮﻗﯽ قرقی  نر ۲۸ سانتیمتر و قرقی ماده ۳۸ سانتیمتر طول دارد ﭘﺮﻧﺪﻩ ﻧﺮ ﺳﻄﺢ ﭘﺸﺘﻲ، ﮐﻤﺮ ﻭ ﺑﺎﻝ ﻫﺎﻳﺶ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮﻱ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﺮﺑﻲ ﻭ ﺗﻴﺮﻩ ﺍﺳﺖ . ﺳﺮ ﻭ ﭘﺸﺖ ﮔﺮﺩﻧﺶ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮﻱ ﺍﺳﺖ، ﺧﻂ ﺍﺑﺮﻭﻳﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺭﻧﮓ ﺭﻭﻱ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﺮ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺗﺤﻠﻴﻞ...