بایگانی کلاس‏های آموزشی

حمایت و آموزش محیط زیست برای خردسالان با کلاس های جذاب سفالگری + تصاویر

حمایت و آموزش محیط زیست برای خردسالان با کلاس های جذاب سفالگری + تصاویر

۱۷ تیر ۹۶

حمایت و آموزش محیط زیست برای خردسالان با کلاس های جذاب سفالگری + تصاویر جمعیت محیط یاران جوان: حضرت علی (ع) در حدیثی[با این مضمون] چنین بیان می فرمایند: “یادگیری در کودکی مثل حکاکی کردن بر روی سنگ است”. و این حدیث نقش ارزنده کودکی را در یادگیری روشن می سازد. بی شک از نقش آموزش در کودکان نباید غافل...