بایگانی ثبت پرنده

مشاهده گونه کمیاب شاهین آمور در استان بوشهر (دومین بار در ایران)- آبان ۹۵

مشاهده گونه کمیاب شاهین آمور در استان بوشهر (دومین بار در ایران)- آبان ۹۵

۰۴ آذر ۹۵

 مشاهده گونه کمیاب شاهین آمور در استان بوشهر (دومین بار در ایران)- آبان ۹۵  جمعیت محیط یاران جوان به نقل از باشگاه پرنده نگری ایرانیان: روز گذشته در تاریخ ۹۵/۰۸/۱۰ گزارش مشاهده و عکس گونه ای از خانواده شاهینیان در شهرستان جم استان بوشهر، نزدیکی شهر انارستان توسط آقای شبیر فکوریان ارائه گردید. در نظر اول به دلیل مشابهت زیاد این گونه با شاهین...