نابودی طبیعت کوهستان های احمد سلمان حوزه شهر انارستان به قیمت زغال

بدون دیدگاه

جمعیت محیط یاران جوان: نابودی طبیعت کوهستان های احمد سلمان حوزه شهر انارستان به قیمت زغال

جمعیت محیط یاران جوان؛ شبیر فکوریان: چرخه دردناک این روزهای نابودی طبیعت شهرستان جم باور نکردنی است؛ درختانی که سبز بوده اند می خشکند و آنهایی که خشک شده اند برای تولید زغال استفاده می شوند.

هزاران هزار بادام وحشی و گونه های دیگر گیاهان بومی به قیمت برداشت های بی رویه آب نابود شدند و گیاهان غیر بومی جایگزین گیاهان بومی شدند و حتی یک بذر دیگر گیاهان بومی جوانه نزد.

با این منوال هر روز شاهد برداشت های بی رویه آب از سفره های زیر زمینی هستیم که کاهش شدید سطح ایستابی آب را به همراه داشته است در این بین نابودی گیاهان خشک و سبز به قیمت تولید زغال در طبیعت زیبای شهر انارستان گلوی حافظان طبیعت را می فشارد.

با برداشت های بی رویه آب تهدید خشک شدن هزاران هزار گیاهان بومی فراهم شد که پس از آن فرصت طلبی متجاوزان به طبیعت رخ داد که بر طبیعت تبر بکشند و از شاخه سبز گیاهان برای تولید زغال استفاده کنند.

تجاوز به طبیعت به حدی رسیده است که در برخی از مناطق کوهستانی شهر انارستان مشاهده شده است گیاهان سبزی که از لحاظ کیفیت زغال مرغوبیت خوبی دارند بریده شده و پس از خشک شدن برای تولید زغال استفاده می شود.

حال که مرهمی هم برای مداوای زخم طبیعت شهرستان جم اندیشه نشده، طبیعت شهرستان جم پله های تند با شیب صعودی نابودی را به سرعت می پیماید.

جمعیت محیط یاران جوان در سالیان اخیر بارها گودال های تولید زغال را نابود کرده است اما باز هم در برابر این تنفر افسار گسیخته چاره ساز نبوده است.

  • نویسنده
    شبیر فکوریان
  • تعداد بازدید
    359 views
۰دیدگاه فرستاده شده است.
شما هم دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

نوشته‌های ویژه
اخبار ویژه